REACH-CLP MEVZUATI

ECHA (European Chemical Agency) REACH düzenlemesinin idari, teknik, bilimsel açıdan hazırlanması ve yürürlüğe konulması amacıyla kurulmuştur.

 

1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir.

 

REACH, kimyasal madde üreticileri ve ithalatçılarının, yılda 1 tondan fazla satış yapıyor olması halinde, ürünlerinde bulunan fizyokimyasal bileşenler ile çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek etkiler hakkında bilgi vermelerini ve bu şekilde bu maddelerin olabilecek en güvenli şekilde kullanılmalarını amaçlayan bir uygulamadır.

CLP mevzuatı

CLP Mevzuatı, GHS tarafından çıkarılan uluslararası kriterlerin AB sınırları içerisinde uygulanmasını hedef alır. 20 Ocak 2009’da yürürlüğe girmiş olup, kademeli olarak önce bileşenler sonra karışımlar için uygulanmış olup, sonunda uygulanması mecburi bir norm haline gelmiştir. CLP normu her geçen gün geliştirilmektedir.

 

Etiket modifikasyonları:

 

 • Etiket içeriği ve zararlı bileşenlerin sınıflandırılması.
 • Bileşen ve karışımlar için ambalaj ve etiketleme kuralları.
 • Tehlike uyarı listesi, etikette belirtilen tehlikeler hakkında ek bilgi.
 • Tehlike piktogramları.
 • Uyarı listesi.
 • Belli zararlı maddeler için özel sınıflandırma ve etiketleme.
 • 67/548/CEE sınıflandırması ve CLP normu sınıflandırması eşleştirme tablosu.

 

Bunun amacı, karışım ve bileşen sınıflandırmalarının, etiketleme ve ambalajlama normlarıyla uyumlu olmasıdır.

 

CLP mevzuatı kimyasal bileşen ya da karışımların ticaretini yapan firmalara bu maddelerin doğru etiketlenmesi sorumluluğunu verir.

 

Etiket içeriği şöyle olmalıdır:

reach_en

Görselin altında: Kaynak

 

1.-  Tedarikçi firmanın adı, adresi ve telefon numarası.

 

2.- Ambalaj üzerinde belirtilmemiş ise ambalajın içerisinde bulunan madde ya da karışım miktarı.

 

3.- Ürün tanımlayıcılar. Madde ya da karışımın tanınmasını sağlar. Tanımlayıcılar, güvenlik bilgi formundaki tanımlayıcıyla aynı olması gerekir ve minimum şu bilgileri bulundurmalıdır:

 • Maddeler için:
  • CLP normları sınıflandırma ve etiketleme tablosunda yer alan bir madde söz konusuysa, madde adı ve numarası burada mutlaka yer almalıdır.

  • Bu tabloda değil fakat sınıflandırma ve etiketleme kataloğunda yer alan ad ve tanımlama numarası kullanılmalıdır.

  • Eğer sınıflandırma ve etiketleme tablosunda ya da kataloğunda yer almayan bir madde ise, CAS numarası ve IUPAC terimi ve diğer uluslararası adlandırmalar yer almalıdır.

  • Maddenin bir CAS numarası yoksa, IUPAC terimi ya da diğer uluslararası adlandırmalar kullanılır.

 • Karışımlar için:
  • Karışımın ticari adı ya da tanımı.

  • İçeriğinde bulundurduğu sağlığa zarar teşkil edebilecek maddelerin tanımı.

4.- Yönetmeliğe uygun piktogramlar.

acid_red_pict
acid_red_pict
acid_red_pict
acid_red_pict
acid_red_pict
acid_red_pict
acid_red_pict
acid_red_pict
acid_red_pict

Görselin altında: Kaynak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-  Uyarı cümleleri: Madde ya da karışım sınıflandırmasına göre:

 • Tehlike.
 • Dikkat.

‘’Tehlike’ kelimesi yer aldığında, ‘Dikkat’ kelimesi yer almaz.

 

6.-  Tehlike işaretleri: Tehlikeli madde ve karışım olarak sınıflandırılan ürünlerde kullanılır.

 

7.- Tedbir Önerileri:

Tedbir önerilerini indir

 

**Tehlikenin boyutlarını açıklamak amacı dışında, 6 dan fazla tedbir önerisi konulmaz.

 

8.- Ek bilgi: İnsan sağlığına tehlike teşkil edebilecek fiziki içerik, özel ambalaj kuralları ve ziraii karantina ambalaj kuralları.

 

Etiketlerin genel özellikleri

CLP Yönetmeliğine göre:

 

1.- Tehlike piktogramı kolayca tanınabilir ve anlaşılabilir olmalıdır.

 

2.- Etiket yatay olarak ambalajın üzerinde bırakılan bölüme uygulanmalıdır.

 

3.- Ölçüleri:

Ambalaj kapasitesi               Ölçüler (mm)
3 LİTREYE KADAR                 24x74
3 LİTREDEN FAZLA, 50 LİTREDEN AZ                       74x105
50 LİTREDEN FAZLA, 100 LİTREDEN AZ                       105x148
500 LİTREDEN FAZLA                                                   148x210

**Amabalaj üzerinde bileşenler açıkça belirtiliyorsa, etikete gerek yoktur.

 

 

4.- Etikette uyarı kelimeleri, piktogramlar, risk göstergeleri ve tedbir önerileri yer almalıdır.

 

5.- Her bir tehlike piktogramı en az tüm yüzeyin 1/5’ini kapsayacak büyüklükte olmalıdır. Tüm yüzey 1cm2’den küçük olamaz.

Ambalaj kapasitesi   Etiket boyutları (mm)

Piktogram boyutu

(mm)
3 LİTREYE KADAR 52x74 16x16 (no menos a 10x10)
3 LİTREDEN FAZLA ,50 LİTREDEN AZ 74x105 23x23
50 LİTREDEN FAZLA, 100 LİTREDEN AZ 105x148 32x32
500 LİTREDEN FAZLA 148x210 46x46

 

 

 

 

Kimyasalların nasıl etiketleneceği hakkında sorularınız mı var?

Bilgi isteyin

 

 

 • PAYLAŞ:

İLGİLİ

EKOETİKETLER NEDİR VE ÜRÜNLERİME NASIL DAHİL EDERİM?

UBS, sana ekolojik etiketleme nedir, mevcut ecoetiket türleri nelerdir ve bunları ürününe, ambalajına veya paketlemene nasıl uygularsın, bunları açıklıyor.

Ahşap palet markalama neden önemlidir?

UBS size bunu en kolay, en hızlı ve en ekonomik şekilde nasıl yapacağınızı açıklıyor.

Newsletter

UNITED BARCODE SYSTEMS, S.L. as the data controller will process your data for the purpose of replying to your query or request. You may access, rectify and erase your data, and also exercise other rights by consulting the additional detailed information on data protection in our Gizlilik politikası.